OM OS

Villadsen & Fabian-Jessing Advokater blev etableret pr. 1. januar 2012 med det formål at lave et advokatkontor med særligt focus på transportretten.

Selv om vi er unge som kontor, har vi mange års erfaring. Michael Villadsen etablerer sig som selvstændig advokat i 1981, og Holger Fabian-Jessing etablerer sig som selvstændig advokat i 1989.

Vores klienter, der kommer fra ind- og udland, er bl.a.

 • forsikringsselskaber
 • P&I-klubber
 • forsikringsmæglere
 • vognmænd
 • rederier
 • speditører
 • havne
 • stevedorer
 • skibshandlere
 • skibsmæglere og –agenter
 • im- og eksportvirksomheder

Vi har et stort netværk blandt advokatkontorer i udlandet, og vi bliver også ofte kontaktet af udenlandske advokater, der søger assistance i Danmark.

Villadsen & Fabian-Jessing Advokater er et samvirke mellem advokat Michael Villadsen (CVR-nr. 25 07 96 47) og advokat Holger Fabian-Jessing (CVR-nr. 26 74 97 35). Både Michael Villadsen  og Holger Fabian-Jessing har tegnet advokatansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring.

Vi er medlemmer af Advokatsamfundet og underlagt tilsyn af samme, herunder de advokatetiske regler og reglerne om klientmidler. Se nærmere på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I henhold til reglerne i hvidvaskloven er vi forpligtede til at indhente identitetsoplysninger om vores klienter.

Vores honorarer beregnes som udgangspunkt efter medgået tid.

 

 

Comments are closed.